Aktualności

Konkurs

W Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii obchodzone jest tradycyjne święto górnicze zwane ”Barbórką” z tej okazji proponujemy konkurs plastyczny dla klas 1-8 pt. „Trud jaki niesie za sobą praca górnika”.

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:
a) Rozpowszechnianie wiedzy, edukacja oraz podtrzymywanie tradycji górniczych.
b) Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez prace plastyczne.

2. Warunki uczestnictwa.
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1-8.
Każdy uczestnik wykonuje własnoręcznie jedną pracę konkursową.
Format pracy – dowolny
Technika – dowolna. Proponujemy korzystanie z farb plakatowych, akwareli, pasteli, można wykorzystać rysunek kredką, ołówkiem, węglem, zrobić wydzierankę z papieru kolorowego lub kolaż.

Kryteria wyboru i oceny prac:
– zgodność z tematem konkursu
– inwencja
– pomysłowości
– wrażenia estetyczne
– oryginalność
– stopień trudności technik
– samodzielność.

Termin – pracę należy dostarczyć do dn. 03.12.21 r. do p. Moniki Pawłowskiej, p. Beaty Nowak lub p. Eweliny Janickiej .

Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca jej autora: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASA.
Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy owocnej pracy.

Koordynatorzy: Monika Pawłowska, Beata Nowak, Ewelina Janicka

Tags
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.