Dyrektor Szkoły

Krzysztof Gąsiorek

Absolwent …. prywatnie lubi …