Rekrutacja

Rekrutacja

4 maja 2021 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Szanowni Państwo,

4 maja 2021 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

 • ogólnodostępnych, która będzie trwała do 2 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
 • sportowych, która będzie trwała do 20 maja 2021 r. do godz. 15.00
 • integracyjnych dla kandydatów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, która będzie trwała do 28 maja 2021 r. do godz. 15.00
 • integracyjnych dla kandydatów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, która będzie trwała do 2 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl

KANDYDACI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZYJMOWANI SĄ NA PODSTAWIE:

 1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.
 2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. 05.2021 r. – 02.06.2021 r. do godz. 15.00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia ww. wydruku, a w przypadku rekrutacji do szkoły pozaobwodowej załączenie także dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów we wszystkich wskazanych we wniosku szkołach.
  ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 06.2021 r. – 08.06.2021 r. – weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 06.2021 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. 06.2021 r. – 21.06.2021 r. do godz. 15.00 – załączenie przez rodzica w systemie skanu/zdjęcia podpisanej woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.

22.06.2021 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W dniach 25 – 27 maja 2021 r. nie będzie możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem lub szkolną komisją rekrutacją ze względu na przeprowadzany w tym okresie egzamin uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Zapraszamy do kontaktu z nami

placeholder
Sekreteriat Szkoły
Karolina Adamus
placeholder
Dyrektor Szkoły
Krzysztof Gąsiorek

  [stmgdpr "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez tę stronę."]

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.