Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Egzamin Ósmoklasisty

Informacje ogólne

 • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: od 14 do 16 maja 2024 r.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024:

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1.     język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.     matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

3.     język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

1.     język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2.     matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

3.     język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

Termin dodatkowy jest dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym lub przerwali dany zakres egzaminu ALBO którym przerwano i unieważniono egzamin.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

 

Czas trwania (min.)

arkusz standardowy

przedłużenie czasu,

o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

Informatory i wymagania

 • Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach
 • Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator 
 • Wymagania egzaminacyjne i informatory można znaleźć pod tym adresem: cke.gov.pl

 

Laureaci i finaliści

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów z przedmiotów

nieobjętych egzaminem.

Dostosowania

O dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, przeczytasz pod adresem:

https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Przybory

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie:

 • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 • linijkę na egzaminie z matematyki (rysunki - jeśli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem).
 • małą butelkę wody. Podczas egzaminu butelka powinna stać na podłodze przy nodze
 • Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Zasady

 • Zdający mają zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 • Uczniowie mają obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania w czasie
 • Zdający mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają taki obowiązek).
 • Zdający powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną).