Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs "Bezpieczna przygoda z Internetem".

Konkurs „Bezpieczna Przygoda z Internetem” dla klas I-III oraz IV-VIII

Cele konkursu

 promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu w środowisku lokalnym;

 popularyzacja wiedzy o internecie;

 zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń (zarówno zagrożenia technologiczne, jak i zagrożenia dotyczące zachowań użytkownika np. cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, szkodliwe treści, uzależnienia, media społecznościowe) wynikających z korzystania z Internetu;

 kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci poprzez promowanie programów profilaktycznych;

 wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera;

 rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;

 rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz indywidualnych zdolności twórczych;

 propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej, jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej,

 dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć;

Uczestnicy

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

klasy I- III

klasy IV- VI

klasy VII- VIII

Zasady konkursu

Kategoria wiekowa I-III

Uczniowie klas I - III przygotowują pracę konkursową przedstawiającą plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Plakat powinien spełniać następujące kryteria:

Technika prac: grafika komputerowa

Format: autorska praca wykonana w dowolnym programie graficznym powinna być zapisana

w formacie: jpg lub png.

Wymiary kartki: 1280 x 800 pikseli (proporcja 16:10)

Hasło: propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu.

 1. a) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
 2. b) Plik powinien być zapisany wg wzoru: klasa_imię_nazwisko przykład: 1B_Jan_Nowak
 3. c) Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak
 4. cliparty lub zeskanowane ilustracje.
 5. d) Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach graficznych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.

Kategoria wiekowa IV-VI

Konkurs polega na przygotowaniu pracy w środowisku Scratch.

 1. a) Temat: Animacja lub gra, jako pomoc dydaktyczna pt. „Bezpieczna przygoda w Internecie”.
 2. b) Pliki należy zapisać według wzoru klasa_imię_nazwisko przykład: 4B_Jan_Nowak
 3. c) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie.
 4. d) Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).

Kategoria wiekowa VII-VIII

Uczniowie klas VII – VIII przygotowują prace konkursowe w kategorii prezentacja multimedialna w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

 1. Wymogi techniczne:
 2. a) Praca konkursowa nie może przekraczać 15 slajdów.
 3. b) Praca konkursowa musi być oryginalna – nie może być powieleniem lub kompilacją wcześniej opublikowanych materiałów. Powinna być samodzielnie opracowanym i przygotowanym materiałem.
 4. c) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
 5. d) Czas trwania materiału – nie dłuższy niż 8 minut.
 6. e) Pliki należy zapisać według wzoru: klasa_imię_nazwisko przykład: 7B_Jan_Nowak
 7. Terminy:
 8. a) Prace należy przesłać na adres e-mailowy: u.medynska@sp91lodz.onmicrosoft.com lub dostarczony na nośniku do dnia 15 kwietnia 2023 roku.
 9. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród.
 10. a) Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie następujących

kryteriów:

 wartość merytoryczna, zgodność z tematem

 oryginalny pomysł,

 ciekawy sposób wykonania, różnorodność zastosowanych sposobów przekazu, estetyka wykonania

 wartość informatyczna,

 zgłoszone prace nie spełniające wymagań konkursowych, zawierające błędy ortograficzne, językowe i merytoryczne nie będą oceniane.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.