Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs multimedialny "Reklama mojej szkoły"

Konkurs multimedialny „Reklama mojej szkoły”

 

Cele:

  • promowanie talentów młodzieży;
  • aktywizacja twórcza uczniów;
  • zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń ultimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;
  • rozbudzenie poczucia przynależności do danej społeczności szkolnej i dumy z tego powodu;
  • promocja szkoły.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 60 sekund) filmu będącego reklamą naszej szkoły,

2. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 2-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autor jest jeden lub max. dwóch.

3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.

4. Plik video można zapisać w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.

5. Nazwa pliku to "Imięinazwiskoucznia.klasa".

6. Filmy nie będą weryfikowane pod kątem niesamodzielności.

7. Pracę konkursową należy dostarczyć do 28 II 2023r.na płycie CD/pendrivie

   Nośnik z filmem można dostarczyć osobiście do p. Urszuli Medyńskiej. Do filmu należy dołączyć  oświadczenie rodzica/opiekuna  w kwestii przetwarzania danych osobowych i praw autorskich.

8. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły i na publikację nagrodzonych prac.

9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej materiały nie naruszają praw autorskich.

10. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych naszej placówki.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu do 15 marca 2023 roku.

Kryteria oceny:

  • wrażenia artystyczne.
  • ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści,
  • kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy;
  • umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych;

Nagrody:
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: I, II i III miejsce.

Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.

Nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody.